Chương 79: Tử Sơn Hầu (thượng)

Cuối cùng, Tôn trưởng lão nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra: "Trong phái đã không có Tiên Đế chân khí, cũng không có Tiên Đế Bảo khí."

"Một kiện đều không có?" Mặc dù nói Lý Thất Dạ trong nội tâm có chuẩn bị, nhưng là, nghe được liền một kiện đều không có, hắn đều có chút buồn bực, Tẩy Nhan Cổ Phái thế nhưng là đế thống tiên môn! Bây giờ lại liền một kiện Tiên Đế Bảo khí đều không có, cái này nói ra đều để người không thể tin được!

Cổ Thiết Thủ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra: "Nghe nói tổ sư đã từng lưu lại được ba kiện Tiên Đế Bảo khí cùng tổ sư hắn bản mệnh bảo binh Tiên Đế chân khí, nhưng là, đối đãi ta cầm lái Tẩy Nhan Cổ Phái thời điểm, những vật này cũng không có bóng dáng, ít nhất, ở tiền nhiệm chưởng môn trước đó, những vật này cũng đã không tại Tẩy Nhan Cổ Phái bên trong."

"Mất rồi, hay là bị đoạt?" Lý Thất Dạ hỏi. Tiên Đế Bảo khí thì cũng thôi đi, nhưng là, Minh Nhân Tiên Đế bản mệnh bảo binh, cũng chính là Tiên Đế chân khí, đối với Tẩy Nhan Cổ Phái mà nói, lại là vô cùng trọng yếu!

"Cái này, cái này cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng." Cổ Thiết Thủ cười khan một tiếng, nói ra: "Tiên Đế chân khí, cụ thể thế nào, ta cũng nói không rõ, chỉ sợ tiền nhiệm chưởng môn cũng nói không rõ. Năm đó ta nghe sư thúc bọn hắn đang đàm luận, có sư thúc nói, Tiên Đế chân khí tại trước đây thật lâu liền bay mất, cũng có sư thúc nói, năm đó chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái sư tổ Mục Thiếu Đế tại cùng Đạp Không Tiên Đế tranh giành thiên mệnh thời điểm, cuối cùng trong một trận chiến kinh thiên đem Tiên Đế chân khí bị mất. . . Chỉ sợ, chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái có mấy đời thậm chí có khả năng bên trên mười đời người chưa từng gặp qua Tiên Đế chân khí."

"Ba kiện Tiên Đế Bảo khí đâu?" Lý Thất Dạ hỏi.

Cổ Thiết Thủ trầm ngâm một chút, nói ra: "Cái này ta cũng nói không được." Nói đến đây, hắn nhìn bốn vị khác trưởng lão liếc mắt, nói ra: "Nghe nói, có một kiện Tiên Đế Bảo khí có khả năng bị Liễu sư tổ đưa vào dưới mặt đất, cùng hắn chôn cất cùng một chỗ, cụ thể là không phải thật sự , ta cũng không biết."

"Liễu sư tổ đã từng là chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái thứ nhất hộ giáo người , theo bối phận đến suy tính, hắn hẳn là Mục sư tổ đồ tôn. Nghe nói, ba vạn năm trước đánh với Thánh Thiên Giáo một trận, liền là hắn chủ trì , về sau chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái bại lui về tổ địa tông thổ sau Liễu sư tổ liền rốt cuộc không có lộ ra mặt, liên quan tới hắn nghe đồn vẫn là rất nhiều , có trưởng bối nói hắn là chết trận, cũng có trưởng bối nói hắn trọng thương về sau về tổ địa tọa hóa." Tôn trưởng lão đối Lý Thất Dạ giải thích nói ra.

Liễu Tam Kiếm, truyền thuyết là Tẩy Nhan Cổ Phái kế Mục Thiếu Đế về sau nhất ghê gớm thiên tài , nhưng đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn không có bảo trụ Tẩy Nhan Cổ Phái, khiến cho Tẩy Nhan Cổ Phái cố quốc bị diệt!

"Còn có một cái Tiên Đế Bảo khí rất có thể rơi vào Thánh Thiên Giáo trong tay." Lúc này, Tiền trưởng lão trầm giọng nói.

"Rơi vào Thánh Thiên Giáo trong tay?" Lý Thất Dạ nghe nói như thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đây chính là Tiên Đế Bảo khí, vật như vậy rơi vào Thánh Thiên Giáo trong tay, đối với Tẩy Nhan Cổ Phái mà nói cũng không phải chuyện gì tốt.

Cổ Thiết Thủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra: "Đây cũng là chúng ta chuyện lo lắng nhất, chuyện này đã không cách nào chứng thực, nhưng, cái này sợ là có thể xác định, cái này Tiên Đế Bảo khí là tại Thánh Thiên Giáo trong tay. Nghe nói ba vạn năm trước đánh với Thánh Thiên Giáo một trận, chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái chết thảm vô số Vương Hầu, Chân Nhân, Cổ Thánh, lúc ấy vì bảo trụ cố quốc, nghe nói có sư tổ mời ra Tiên Đế Bảo khí nghênh chiến Thánh Thiên Giáo, về sau chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái đại bại, toàn bộ cố quốc sụp đổ, thế cục hỗn loạn một đoàn, món kia Tiên Đế Bảo khí vẫn tung tích không rõ."

"Ta là lo lắng Bảo Thánh thượng quốc cầm này Tiên Đế Bảo khí đến đánh chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái." Chu trưởng lão cũng không khỏi lo lắng nói ra.

Nếu như Thánh Thiên Giáo có đầy đủ cường đại đại nhân vật chưởng ngự Tiên Đế Bảo khí đến công phạt Tẩy Nhan Cổ Phái, chỉ sợ Tẩy Nhan Cổ Phái coi như là có được cầm lâu, cũng khó tại chịu đựng được Tiên Đế Bảo khí một vòng lại một vòng công phạt.

Chu trưởng lão vừa nói như vậy, Cổ Thiết Thủ bọn hắn cũng đều không khỏi biến sắc, đây thật là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn rõ ràng Tiên Đế Bảo khí uy lực.

"Để cho bọn họ tới đi, Tiên Đế Bảo khí lại như thế nào." Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn định thích ý nở nụ cười, nói ra: "Nước tới lấy đất ngăn, binh tới tướng đỡ! Kế hoạch chúng ta không thay đổi, ba ngày sau, trảm Đổng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu."

"Chúng ta cứ như vậy làm đi, đây là chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái trung hưng trận chiến đầu tiên, cũng là chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái trung hưng điểm xuất phát!" Cổ Thiết Thủ trầm giọng nói, hắn cũng hạ quyết tâm.

Ở đây trưởng lão hộ pháp, đều hi vọng chấn hưng Tẩy Nhan Cổ Phái, lần nữa nhặt tổ tiên huy hoàng. Đặc biệt là Cổ Thiết Thủ, hắn từ nhỏ ở Tẩy Nhan Cổ Phái lớn lên, coi Tẩy Nhan Cổ Phái là làm nhà của mình, từ khi hắn cầm lái Tẩy Nhan Cổ Phái về sau, hắn lại làm sao không hi vọng Tẩy Nhan Cổ Phái cường đại, nhưng là, khổ nỗi chính mình tư chất có hạn, mới hơi có hạn, vô lực chấn hưng Tẩy Nhan Cổ Phái.

Hiện tại Lý Thất Dạ kỳ tích như thế này xuất hiện, tổ sư che chở, khiến Cổ Thiết Thủ thấy được Tẩy Nhan Cổ Phái một lần nữa chấn hưng cơ hội.

Ngày thứ hai, Tẩy Nhan Cổ Phái ở trong, tuyên bố Tào Hùng cấu kết địch nhân, bán đứng tông môn sự thật, cũng xử tử Tào Hùng! Tin tức này vừa ra, Tẩy Nhan Cổ Phái trên dưới một mảnh xôn xao, trong môn đệ tử, cũng không khỏi phỉ nhổ Tào Hùng sở tác sở vi, Tẩy Nhan Cổ Phái tai vạ đến nơi, vốn nên đồng tâm hiệp lực, Tào Hùng gây nên, để các đệ tử không lên vì đó thóa mạ.

Về phần đỡ Lý Thất Dạ là trung hưng chi chủ việc này, Tẩy Nhan Cổ Phái cũng không có tuyên bố, việc này do Tẩy Nhan Cổ Phái trưởng lão, hộ pháp biết, đường chủ đều không có quyền biết.

Đồng thời, Tẩy Nhan Cổ Phái tại ngày thứ hai hướng Bảo Thánh thượng quốc truyền ra ba ngày sau xử quyết Đổng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu tin tức, lần này, Tẩy Nhan Cổ Phái thậm chí có trước nay chưa có cao điệu, lần này xử quyết, Tẩy Nhan Cổ Phái mời Bảo Thánh thượng quốc rất nhiều môn phái truyền thừa đến dự họp quan sát.

Tin tức này vừa truyền ra đi, toàn bộ Bảo Thánh thượng quốc một mảnh xôn xao, rất nhiều đại giáo thánh môn trở nên động dung.

"Tẩy Nhan Cổ Phái đây là muốn lật trời!" Nghe được tin tức như vậy, không ít đại giáo thánh môn đều là hai mặt nhìn nhau, Đổng Thánh Long thì cũng thôi đi, Liệt Chiến Hầu là người phương nào? Chính là Bảo Thánh thượng quốc chiến tướng, chính là Bảo Thánh thượng quốc Nhân Hoàng tọa hạ một đời hung nhân!

Hiện tại Tẩy Nhan Cổ Phái muốn công khai xử quyết hai người bọn họ, cái này không phải là muốn cùng Bảo Thánh thượng quốc, Thánh Thiên Giáo vạch mặt!

"Cuối cùng là cái gì để Tẩy Nhan Cổ Phái đã có mạnh mẽ như vậy lòng tin?" Cũng có giáo chủ không khỏi động dung nói.

Cái này mấy ngàn năm nay, Tẩy Nhan Cổ Phái xuống dốc, là mọi người tận mắt nhìn thấy, nhưng mà, hôm nay Tẩy Nhan Cổ Phái cũng dám công khai xử quyết Đổng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu, cái này quá lớn mật.

Có xem đêm hôm đó một trận chiến tu sĩ cường giả thì là biến sắc, có không ít người nhao nhao thảo luận, có người cho rằng Tẩy Nhan Cổ Phái còn có một kiện Tiên Đế Bảo khí, cũng có người cho rằng Tẩy Nhan Cổ Phái Liễu Tam Kiếm còn sống!

"Chẳng lẽ lần này Tẩy Nhan Cổ Phái có tuyệt đối át chủ bài, nếu không, bọn hắn vì cái gì không tiếc bốc lên cùng Bảo Thánh thượng quốc khai chiến phong hiểm, phải xử quyết Đổng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu.

"Điên rồi sao?" Có người thì là cho rằng như vậy, nói ra: "Hôm nay Tẩy Nhan Cổ Phái cùng Thánh Thiên Giáo so sánh với, vậy đơn giản liền là lấy trứng chọi đá, coi như Tẩy Nhan Cổ Phái còn có được Tiên Đế Bảo khí, cũng vô pháp vãn hồi Tẩy Nhan Cổ Phái suy sụp xu thế, hiện tại Bảo Thánh thượng quốc thế nhưng là nhân tài đông đúc, Vương Hầu vô số!"

"Tẩy Nhan Cổ Phái đây là tự tìm diệt vong nha." Có lão giáo chủ cũng không khỏi cảm thán nói, biết nội tình hắn lắc đầu nói ra: "Tẩy Nhan Cổ Phái là không người kế tục, mù quáng tự đại, coi như là có được Tiên Đế Bảo khí, đối với hôm nay Tẩy Nhan Cổ Phái mà nói, cũng không tế tại sự tình, phải biết, Thánh Thiên Giáo lão tổ còn sống."

Nâng lên Thánh Thiên Giáo lão tổ chỉ sợ Bảo Thánh thượng nhân cường đại Thánh Chủ, giáo chủ cũng vì đó trầm mặc. Đạo gian thời đại về sau, như Thánh Thiên Giáo lão tổ nhân vật như vậy đã là không người có thể địch, đó là cao cao tại thượng cự phách! Như Thánh Thiên Giáo lão tổ nhân vật như vậy một khi ra tay, đừng nói là Tẩy Nhan Cổ Phái, coi như là đại giáo thế gia, tại hắn trong nháy mắt cũng bị hủy diệt!

Nâng lên Thánh Thiên Giáo lão tổ, không biết có bao nhiêu lão giáo chủ lão ngoan đồng biến sắc, đánh run một cái.

"Cái này sống mấy vạn năm lão tổ, Tẩy Nhan Cổ Phái trừ phi là Mục Thiếu Đế còn sống, nếu không, hắn giận dữ, Tẩy Nhan Cổ Phái là không còn tồn tại!" Có từng thấy Thánh Thiên Giáo lão tổ đáng sợ thế hệ trước Vương Hầu nhẹ nhàng mà thở dài nói ra.

Tẩy Nhan Cổ Phái cao điệu tuyên bố xử quyết Đổng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu, tại Bảo Thánh thượng quốc ở trong, đương nhiên là không có cái gì môn phái tu sĩ dám vào Tẩy Nhan Cổ Phái làm khách, có mặt quan sát xử tử.

Mặc dù mọi người đều rất muốn biết trận sóng gió này là như thế nào kết cục, nhưng là, đều không dám có mặt lần này xử quyết, đương nhiên, đây là không ngăn cản được rất nhiều đại giáo cổ phái cường giả quan sát từ đằng xa.

Hiện tại Thánh Thiên Giáo, cường đại cỡ nào, thống trị toàn bộ khổng lồ thượng quốc, Bảo Thánh thượng quốc cương thổ bên trong không có bất kỳ môn phái dám đối địch với Thánh Thiên Giáo! Ai có mặt Tẩy Nhan Cổ Phái lần này xử quyết, cái kia chính là tương đương đối địch với Thánh Thiên Giáo, ai cũng không nguyện ý trêu chọc Thánh Thiên Giáo vật khổng lồ như vậy.

Có điều, bọn hắn xa xa quan sát, âm thầm thăm dò, cái này Thánh Thiên Giáo muốn nhúng tay vào không được nữa, cũng vô cớ xuất binh.

Cho nên, tại Tẩy Nhan Cổ Phái còn không có xử quyết Đổng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ chú ý Tẩy Nhan Cổ Phái nhất cử nhất động, không biết có bao nhiêu đại giáo Thánh Địa chưởng môn giáo chủ âm thầm dòm ngó đây hết thảy.

Trong ba ngày qua, Tẩy Nhan Cổ Phái đệ tử vừa là hưng phấn, cũng là khẩn trương, đối với Tẩy Nhan Cổ Phái đệ tử mà nói, Thánh Thiên Giáo đó là quái vật khổng lồ, bình thường nâng lên Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh thượng quốc, cũng không khỏi kị chi ba phần, hôm nay Tẩy Nhan Cổ Phái có cơ hội xử quyết Đổng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu, đối với Tẩy Nhan Cổ Phái mà nói, đó là một kiện phấn chấn lòng người sự tình.

Đồng thời, Tẩy Nhan Cổ Phái cũng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu giai đoạn , bất kỳ một cái đệ tử đều tiến nhập cao nhất trạng thái, tùy thời đều tiến vào trong chiến đấu.

Tại Tẩy Nhan Cổ Phái bên trong, chỉ có một người nhẹ nhõm, cái kia chính là Lý Thất Dạ, chỉ có Lý Thất Dạ là bình chân như vại, tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng.

"Ngươi thật đúng là có lòng tin!" Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình chân như vại, liền Lý Sương Nhan cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, chuyện này, một gây chuyện không tốt, liền muốn cùng Thánh Thiên Giáo khai chiến, coi như nàng như vậy thiên chi kiêu nữ, đối với cái này chọc thủng trời sự tình, cũng vì đó cẩn thận, nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không coi như một sự việc.

"Tiểu môn tiểu phái mà thôi, gì đủ thành đạo."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện