Truyện Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.

Đến Ta Văn Phòng Tới Một Chút đọc online

Đến Ta Văn Phòng Tới Một Chút

Tác giả: Tưởng Thiềm

Thể loại:: Đam Mỹ , Đô Thị , Khác

Số chương:: 80

Bệnh Nhập Tâm Hoang đọc online

Bệnh Nhập Tâm Hoang

Tác giả: Ngôn Ngô Như Sinh

Thể loại:: Đam Mỹ , Đô Thị , Khác

Số chương:: 70

Chết Triền Không Bỏ đọc online

Chết Triền Không Bỏ

Tác giả: Khốc Sa Thủ

Thể loại:: Đam Mỹ , Đô Thị , Khác

Số chương:: 64

Hạn Khi Diễn Lại đọc online

Hạn Khi Diễn Lại

Tác giả: Phi Sắc Phân Tích

Thể loại:: Đam Mỹ , Đô Thị , Khác

Số chương:: 68

Điên Tâm Khó Cứu đọc online

Điên Tâm Khó Cứu

Tác giả: Hải Đài Quyển

Thể loại:: Đam Mỹ , Đô Thị , Khác

Số chương:: 88

Phong Hòa Tẫn Khởi đọc online

Phong Hòa Tẫn Khởi

Tác giả: Nhất Tứ Tửu Quán Gia

Thể loại:: Đam Mỹ , Đô Thị , Khác

Số chương:: 85

Dã Hạ Liệu Nguyên đọc online

Dã Hạ Liệu Nguyên

Tác giả: Hỉ Thượng Mi Sao

Thể loại:: Đam Mỹ , Đô Thị , Khác

Số chương:: 87

Thấp Kém Điện Ảnh đọc online

Thấp Kém Điện Ảnh

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư

Thể loại:: Đam Mỹ , Đô Thị , Khác

Số chương:: 115

List Thể Loại truyện Đam Mỹ hay được chọn lọc nhiều người đọc, danh sách truyện Đam Mỹ được cập nhật đầy đủ mỗi ngày tại Wikidich - Nền tảng đọc truyện online miễn phí lớn nhất tại Việt Nam.