Chương 53: Âm Dương Huyết Hải (thượng)

Lý Thất Dạ giảng kinh, Lý Sương Nhan khiếp sợ, một bộ « Bích Loa Tâm Pháp » để Lý Sương Nhan cảm thấy bất khả tư nghị, tiếp đó, Lý Thất Dạ liền giảng Tẩy Nhan Cổ Phái mấy bộ cơ bản tâm pháp, hắn nói liên tục, thuộc như lòng bàn tay, từ cạn từ sâu, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, tuyệt không thể tả, giảng đạo thời điểm, tựa như thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền.

Lý Thất Dạ một liền giảng mấy bộ Tẩy Nhan Cổ Phái cơ bản tâm pháp, hắn đã nói huyền ảo, hắn chỗ thụ đạo nghĩa, để hắn ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, khiến người ta cảm giác mới mẻ.

Vì thế, Lý Sương Nhan đều từng nghiên giảng cái này mấy bộ cơ bản tâm pháp, nàng tinh tế đọc tìm hiểu về sau càng vì đó hơn khiếp sợ, mặc dù những này cơ bản tâm pháp là thô thiển đơn sơ, nhưng là, lấy nàng cảnh giới bây giờ, lấy nàng hiện tại lĩnh ngộ, còn giảng không ra Lý Thất Dạ dạng này đạo nghĩa, còn giảng không ra Lý Thất Dạ dạng này huyền ảo!

Dạng này phát hiện, đánh thẳng vào Lý Sương Nhan, để cho nàng chấn động theo. Lý Sương Nhan chính là thiên chi kiêu nữ, xem như Hoàng thể, Thánh mệnh nàng, thực sự không phải là hư danh nói chơi, bất luận là thiên phú hay là thể chất, lại hoặc là ngộ tính, đừng nói là phóng nhãn toàn bộ Đại Trung Vực, coi như là phóng nhãn toàn bộ Nhân Hoàng giới, nàng đều là sắp xếp bên trên danh hào thiên tài.

Nhưng là, đối với đạo nghĩa giải thích, đối với áo nghĩa lĩnh ngộ, hôm nay cảnh giới nàng, lại bị Lý Thất Dạ xa xa bỏ lại đằng sau. Chuyện như vậy, xuất hiện ở một cái phàm thể phàm mệnh phàm luân dân chúng bình thường trên người, đây hết thảy lộ ra bất khả tư nghị, nhưng là, chuyện như vậy xuất hiện ở Lý Thất Dạ trên người, tựa hồ hết thảy đều trở nên chuyện đương nhiên.

Lúc này, Lý Sương Nhan cũng không khỏi thầm than thức người thưởng tài, nàng là xa xa không bằng sư phụ của nàng Luân Nhật Yêu Hoàng, ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng sư phụ hắn nhìn trúng Lý Thất Dạ, đó là bởi vì bốn tôn thạch nhân sự tình, hiện tại xem ra, xa không chỉ là như thế.

Lý Thất Dạ như thế hóa mục nát thành thần kỳ, khiến Lý Sương Nhan cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, khiến nàng càng không cách nào nhìn rõ ràng Lý Thất Dạ, một cái so với nàng còn muốn nhỏ tiểu nam nhân, một cái mười ba mười bốn tuổi tiểu nam nhân, phàm thể, phàm luân, phàm mệnh như thế dân chúng bình thường tư chất, lại như vậy thâm bất khả trắc, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, đây quả thực là một cái kỳ tích!

Lý Thất Dạ thụ đạo, bắt đầu tiến nhập kết thúc công việc giai đoạn, hắn vốn là uốn nắn Tẩy Thạch Cốc đệ tử chiêu thức hãm thiếu, đồng thời cũng là thu phục bọn này suyễn ngao bất tuân đệ tử, tiếp theo là truyền thụ đạo nghĩa, vì bọn họ tu hành đánh xuống công chính nhất xác thật cơ sở, để tránh bọn hắn cơ sở nhất tâm pháp bên trên phạm sai lầm, nếu không, này lại ảnh hưởng bọn hắn cả đời tu hành.

Trên thực tế, vạn cổ đến nay, rất nhiều tu sĩ đến nay, chỉ cần tu luyện nhất tuyệt thế công pháp, tương lai liền có thể bước vào đỉnh phong nhất cảnh giới, không chỉ là rất nhiều tu sĩ cho rằng như thế, coi như là rất nhiều bất hủ truyền thừa cổ xưa cũng là như thế cho rằng, thậm chí rất bao lớn nhân vật dạy bảo đệ tử cũng là như thế.

Nhưng là, đã trải qua vô số tuế nguyệt chìm nổi Lý Thất Dạ tại đối với thụ đạo giải thích nghi hoặc phương diện, càng là có một bộ người khác không thể so hiểu biết chính xác! Theo Lý Thất Dạ, là một cái tu sĩ, ngay từ đầu tu đạo, trọng yếu nhất không phải kinh thế tuyệt học, mà là đối đạo nghĩa chính xác nhận thức, đối cơ sở đại đạo triệt để lĩnh ngộ. Nếu là ngay từ đầu tu đạo tại đạo nghĩa cùng tâm pháp bên trên đi vào lối rẽ, về sau cả đời cũng khó khăn tại sửa đổi, cái này trực tiếp ảnh hưởng tu đạo quan niệm!

Lý Thất Dạ cuối cùng muốn làm nâng là kiểm tra Tẩy Thạch Cốc ba trăm hào đệ tử đặt móng phương hướng, trên thực tế, Tẩy Thạch Cốc ba trăm hào đệ tử sở tu luyện cơ bản tâm pháp có hạn, hơn nữa còn là tương đối thô thiển, tại đây dạng trong phạm vi, nghĩ ra hiện sai lầm đều là chuyện rất khó, nhưng là, đối với cái này dạng sự tình Lý Thất Dạ y nguyên sẽ không mất tại khinh tâm, không thể có chút nào qua loa, từng cái đệ tử từng cái kiểm tra!

Thể chất, thọ luân, mệnh cung cùng đạo tâm bốn người ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đền bù, Lý Thất Dạ có hắn một bộ giải thích, ở phương diện này, Lý Thất Dạ tuyệt đối là được xưng tụng không người có thể so sánh đại tông sư!

Cho nên, chỉ cần kiểm tra từng cái đệ tử Trúc Cơ, hắn đều có thể đưa ra nói trúng tim đen giải thích!

Lý Thất Dạ kiểm tra thời điểm, Lạc Phong Hoa là một ngựa đi đầu, cái thứ nhất đứng ra, hắn là phát triển vô cùng. Trước đó, đối Lý Thất Dạ bất cẩn nhất thấy là Lạc Phong Hoa, Lạc Phong Hoa cũng là phản đối Lý Thất Dạ lớn nhất đau đầu, nhưng là, hiện tại, hắn là sùng bái nhất Lý Thất Dạ người một trong.

Chu đường chủ thụ đạo hắn mấy năm, nhưng là, không bằng Lý Thất Dạ thụ đạo mấy ngày, kém như vậy cách biến hóa, như Lạc Phong Hoa nhỏ như vậy thiên tài đương nhiên có thể hiểu rõ, hắn không phải cái đồ đần, đương nhiên minh bạch ai mới là chân chính thầy tốt bạn hiền!

Tại Lý Thất Dạ phân phó dưới, Lạc Phong Hoa là Phù thọ luân, Huyền mệnh cung, Triển thể chất, vận chuyển chính mình mệnh cung thọ pháp, để Lý Thất Dạ triệt để kiểm tra.

"Ngươi tu luyện rất triệt để, đạo cơ không có gì sai sót, liền là Trúc Cơ nóng lòng một điểm, về sau giới nóng nảy, theo lần tiến dần không phải chuyện xấu, chớ chỉ lo trước mắt đạo hạnh cảnh giới, phải có ánh mắt lâu dài." Lý Thất Dạ đối với Lạc Phong Hoa hay là tán thưởng, hắn cũng thật là có thiên phú như vậy.

Nghe được Lý Thất Dạ giải thích, Lạc Phong Hoa niềm vui vui sướng lui xuống.

"Ngươi là thuộc về Dạ Kiêu thể chất, tại cơ sở đạo cơ phía trên, lấy thiên nhẹ nhàng làm chủ, về sau tu luyện công pháp, lấy phi cầm loại làm chủ, lấy đi nhanh tấn mãnh con đường."

"Cương mãnh chưa đủ, âm nhu có thừa, xem như trước thể mệnh cung, không chỉ là một mặt truy cầu cảnh giới cấp độ, như ngươi vậy chỉ là phát huy ngươi mệnh cung đạo cơ mà thôi, ngươi muốn lấy mệnh cung của mình kéo theo thọ luân, đem thể chất chế tạo đến mạnh nhất. Tu đạo tốc độ có thể hơi chút dừng một cái, dùng nhiều thời gian hơn đến chế tạo thể chất của mình."

"Nữ hài tử không nhất định phải cái luyện âm nhu chi thuật, huyết khí của ngươi dương cương, thọ luân cực tốc, về sau tu đạo, thiên về cương dương chi thuật. Bởi vì ngươi thọ luân trực tiếp chiếu vang thể chất của ngươi. . ."

. . .

Lý Thất Dạ từng cái cho mỗi một cái đệ tử kiểm tra đạo cơ, hắn kiểm tra một phen về sau, đều sẽ cho ra nói trúng tim đen đề nghị.

Lý Sương Nhan vẫn còn đang bên cạnh tương bồi, nghe Lý Thất Dạ nói trúng tim đen đề nghị, nàng không khỏi trở nên động dung! Lý Thất Dạ lần này thành tựu, lại là vì nàng đẩy ra một cánh cửa khác, trước đó, Lý Thất Dạ giảng kinh, nàng cho rằng Lý Thất Dạ ngộ tính tuyệt không lạ thường.

Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đối với tu đạo giải thích, đây đã là nhảy ra công pháp đạo thuật tìm hiểu phạm trù, loại vật này, không phải nói ngươi thiên phú cao bao nhiêu thì có loại này hiểu biết chính xác.

Loại này giải thích, cần phải thời gian tích lũy, cần năm tháng tích lũy, dạng này giải thích, chỉ có tại từ từ đại đạo bên trong đi rất dài rất xa con đường mới có thể tích lũy được.

Nếu như nói, sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng có dạng này kiến thức, nàng sẽ không ngoài ý, dù sao, sư phụ nàng đi đến hôm nay, đã là đã trải qua vô số mài giũa, đối với tu đạo có chính mình một bộ giải thích.

Nhưng là, chuyện bất khả tư nghị, Lý Thất Dạ chẳng qua là mười ba mười bốn tuổi thiếu niên, hiện tại Lý Thất Dạ một bộ hiểu biết chính xác, đều để Lý Sương Nhan hoài nghi, đây là Lý Thất Dạ lần thứ nhất tu đạo sao?

Lui một vạn bước mà nói, coi như không phải Lý Thất Dạ lần thứ nhất tu đạo, nhưng là, là một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên, lại thế nào khả năng có như thế trầm hậu tích lũy đâu?

Vị cuối cùng tiến lên đây kiểm tra chính là Trương Ngu, Trương Ngu tiến lên, đàng hoàng hắn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, âm thanh lộ ra thấp, nói ra: "Sư, sư huynh, ta, ta tu luyện có vấn đề sao?"

Trương Ngu nhập môn thời gian so Lạc Phong Hoa bọn hắn muốn lâu, thậm chí có thể nói, Trương Ngu là ba trăm hào đệ tử bên trong nhập môn lâu nhất một cái đệ tử một trong, niên kỷ của hắn thiên đại, nhưng là, không biết vì cái gì, mấy năm qua này, đạo hạnh của hắn lại lót đằng sau chiếm đa số.

Đây cũng không phải là Trương Ngu không cố gắng, tương phản, Trương Ngu là tại rất nhiều trong các đệ tử cố gắng nhất chăm chỉ nhất một cái, nhưng là, đạo hạnh của hắn lại là một mực lót đằng sau.

Trương Ngu vốn chính là quả ngôn thiếu ngữ người, theo đạo hạnh của hắn nửa bước khó tiến, cả người hắn càng lộ ra lạc tịch ít lời, tại Tẩy Thạch Cốc trong các đệ tử, đều cho rằng thiên phú của hắn không được, liền Chu đường chủ đều là cho rằng như thế, cho nên, Chu đường chủ đều từ bỏ đối với hắn thụ đạo, đối với hắn tu hành chẳng hỏi han , mặc kệ hắn tự sinh tự diệt.

Lúc Trương Ngu Phù thọ luân, Huyền mệnh cung, Triển thể chất, hướng Lý Thất Dạ giương lộ ra chính mình đạo cơ thời điểm, chỉ thấy hắn thọ luân lờ mờ, mệnh cung bất ổn, chỉ có thể chất là ẩn ẩn có trâu kêu ụm bò thanh âm.

Lý Thất Dạ xem xét Trương Ngu tình huống, không khỏi có chút động dung, nhìn thấy Trương Ngu, nói ra: "Ngươi thế nào tu luyện' Thủy Trạch Thọ Pháp' ? Môn này thọ luân chi pháp, là ngươi chọn lựa sao?"

Trương Ngu gãi gãi đầu, nói ra: "Ta, ta, ta, Chu đường chủ nói, ta là hậu thiên thể chất, là Thủy Ngưu chi thể, cho nên, cho ta lựa chọn' Thủy Trạch Thọ Pháp ', như vậy có thể phát vung ta huyết khí thuỷ tính!"

"Bất thức hóa đồ vật!" Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Dạy hư học sinh! Hậu thiên thể chất không sai, nhưng là, không phải Thủy Ngưu chi thể, ngươi là Hỗn Độn ngưu thể!"

Hậu thiên thể chất, không giống Tiên Thiên thể chất hay hoặc là phàm thể như vậy có thể hướng Hoàng thể, Thánh thể, Tiên thể như vậy tấn chức, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hậu thiên thể chất liền sẽ rất yếu.

Hậu thiên thể chất có nó một bộ tu luyện quá trình tiến hóa, giống như hậu thiên thể chất Thủy Ngưu thể chất , có thể thông qua cường đại thể thuật tu luyện, tiến hóa làm mạnh nhất Quỳ Ngưu thể chất! Quỳ Ngưu thể chất tu luyện đến mạnh nhất, liền Thánh thể đều biến sắc.

"Hỗn Độn ngưu thể? Có, có thể chất như vậy sao?" Trương Ngu ngẩn ngơ, thể chất như vậy là từ đến chưa nghe nói qua.

"Đương nhiên là có." Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra: "Thể chất của ngươi chính là." Trên thực tế, Hỗn Độn ngưu thể cực kỳ hiếm thấy, mà hắn này thể chất nhiều đất dụng võ.

Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nói ra: "Ngươi tu luyện sai thọ pháp, nếu như ngươi tiếp tục tu luyện, sẽ chỉ khỏa bước không tiến."

"Cái kia, cái kia, ta đây nên làm cái gì?" Trương Ngu bị dọa đến sắc mặt đều trắng bệch, trong lúc nhất thời không biết làm sao.

Lý Thất Dạ nói ra: "Lật đổ lần nữa tới qua, tu' Bích Loa Tâm Pháp' ! Này tâm pháp công chính bình thản, cơ sở nhất ban đầu tâm pháp, chiếu cố mệnh công, thọ pháp, thể thuật, môn công pháp này thích hợp nhất ngươi!"

"Nhưng, thế nhưng là, khảo hạch đã, đã không đến một năm." Trương Ngu bị sợ nhảy dựng, gấp giọng nói.

Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra: "Khảo hạch trọng yếu, hay là ngươi tương lai con đường trọng yếu? Coi như khảo hạch không qua, có thể lần nữa tới qua. Nếu như tiếp qua mười năm, đạo cơ của ngươi nghĩ lật đổ lần nữa tới qua, chỉ sợ đã bỏ lỡ tốt nhất tuổi tác? Hảo hảo nghĩ một chút đi."

Lúc này, không ít đệ tử đều đồng tình nhìn lấy Trương Ngu, khổ tu năm năm, hiện tại muốn đẩy, đưa ngược lại lần nữa tới qua, đây là bất luận kẻ nào cũng khó khăn tại tiếp nhận, cứ như vậy, năm năm tâm huyết hoàn toàn uổng phí.

Đổi lại đa số người, cũng không muốn lật đổ làm lại, nếu như bỏ lỡ lúc này đây khảo hạch, cái kia lấy liền muốn đợi thêm năm năm, đây không phải bất luận kẻ nào đều nguyện ý chờ .
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện